Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u

Ponadprogramowe szkolenie z protokołu dyplomatycznego i dobrych manier odbyli studenci studiów magisterskich kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Kilkugodzinne warsztaty poprowadził uznany i ceniony ekspert - ppłk. Jacek Jarzyna z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

W dniu 8 stycznia 2023 roku w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się ponadprogramowe, a wielce przydatne każdemu piastującemu zaszczyte stanowiska, szkolenie pogłębiające znajomość zasad protokołu dyplomtycznego i szeroko pojmowanego savovir-vivre’u. Pod okiem doświadczonego eksperta – płk. Jacka Jarzyny, starszego wykładowcy Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów w Akadmii Sztuki Wojennej w Warszawie, studenci studiów magisterskich kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przypominali sobie zasady precedencji, zajmowania miejsc przy stole, dobrych manier i radzenia sobie z gafami, trafnego doboru garderoby, sztuki prowadzenia konwersacji, nakrywania do stołu oraz właściwego doboru elementów zastawy stołowej. Studenci wysoko ocenili kompetencje prowadzącego kilkugodzinne zajęcia, dziękując prelegentowi gromkimi brawami.

W kuluarowych rozmowach szkoleni podkreślali przydatność, w pracy zawodowej i nie tylko, omawianej problematyki, rzutującej na ocenę wizerunku osoby, jak i reprezentowanej instytucji.

Warsztaty były reakcją kadry kierunku i władz Uczelni na zapotrzebowanie zgłoszone przez studentów, zwłaszcza zrzeszonych w Kole Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego, oraz osobistego zaangażowania Pana dr. Łukasza Wróbla z Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk, wspartego organizacyjnie przez Akademickie Biuro Karier SAN.

  • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivreu
  • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivreu
  • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivreu
  • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivreu
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!