Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Służby Mundurowe i Bezpieczeństwo Państwa

Specjalność Służby Mundurowe i Bezpieczeństwo Państwa oferuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania służb specjalnych, policji oraz innych formacji mundurowych. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu zarządzania kryzysowego, zapobiegania przestępczości czy międzynarodowych stosunków militarnych. Ponadto poznają metody i techniki wykorzystywane w codziennej służbie oraz sposoby reagowania na różnego typu zagrożenia.

Absolwent specjalności Służby Mundurowe i Bezpieczeństwo Państwa może uzyskać zatrudnienie w:

  • Formacjach policyjnych i zabezpieczających: Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei, Straż Ochrony Lotnisk, Służba Więzienna, Służba Celna
  • Siłach Zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne
  • Służbach specjalnych i instytucjach władzy państwowej: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Marszałkowska
  • Strażach lokalnych i zakładowych: straże gminne (miejskie), Służba Leśna, Straż Parku Narodowego, Straż Parku Krajobrazowego, Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka
Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!