Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p




×

BHP i ochrona środowiska

Celem studiów podyplomowych BHP oraz ochrona środowiska jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności samodzielnej identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, ich właściwej analizy oraz oceny ryzyka zawodowego.

Adresatami studiów podyplomowych z BHP oraz ochrony środowiska są osoby, które zamierzają podjąć pracę w tym zakresie oraz do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową i zyskać znaczącą przewagę na bardzo konkurencyjnym rynku pracy.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu studiów oraz w umiejętności interpersonalne niezbędne ze względu na charakter wykonywanych zadań. Dodatkowo w umiejętność współpracy z organami kontrolnymi ( PIP, PSP, SANEPID, Policja, Prokuratura, etc.).

Program studiów:
 • Zadania pracowników służby BHP
 • Elementy pomocy przedmedycznej
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Zarządzanie procesami - wprowadzenie
 • Ocena i analiza ryzyka zawodowego
 • Regulacje prawne bezpieczeństwa pracy maszyn, urządzeń i produktów
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
 • Elementy prawa pracy
 • Psychologia pracy
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Choroby zawodowe i wypadki przy pracy
 • Podstawy metodyczne szkolenia dorosłych w zakresie BHP
 • Ochrona przeciwpożarowa

Kontynuacja specjalności studiów licencjackich Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: absolwent dostaje uprawnienia do wykonywania zawodu inspektora/specjalisty BHP.

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!