Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Służby Mundurowe w Systemie Bezpieczeństwa Państwa

Służby Mundurowe w Systemie Bezpieczeństwa Państwa to specjalność, dzięki której można pozyskać specjalistyczną wiedzę z dziedzin związanych z bezpieczeństwem terytorialnym, ekonomicznym, a także ekonomiki obrony. Absolwenci odznaczają się przygotowaniem z zakresu zasad dowodzenia i technik operacyjnych, ale również posiadają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie w obszarze działania służb specjalnych, innych służb oraz formacji funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa.

Dodatkowo potrafią dokonywać analizy zjawisk w obrębie obronności, powiązanej z bezpieczeństwem państwa nie tylko w skali państwowej, ale również międzynarodowej.

Absolwenci posiadają wykształcenie oraz kompetencje w zakresie prawa, przede wszystkim karnego, celnego i dewizowego oraz w tematyce czynności wykonywanych w przypadku spraw nieletnich. Dzięki tej specjalności studenci po ukończeniu studiów są zaznajomieni z metodami i technikami resocjalizacji, także z obowiązkami funkcjonariuszy służb i jednostek, odpowiadających za bezpieczeństwo państwa.

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w:
 • Policji,
 • Straży Miejskiej,
 • służbach celnych,
 • Straży Pożarnej,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • Wojsku Lądowym,
 • Siłach Powietrznych,
 • Marynarce Wojennej,
 • formacjach Obrony Cywilnej,
 • Straży Miejskiej, służbach celnych,
 • służbach penitencjarnych,
 • straży granicznej,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Straży Ochrony Lotnisk,
 • Straży Ochrony Kolei,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Biurze Ochrony Rządu,
 • Straży Marszałkowskiej,
 • strażach gminnych (miejskich)
Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!