Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Pożarnictwo

Zmiany w organizacji i zadaniach służb ratowniczych spowodowały wzrost zapotrzebowania na fachowe kadry w tym zakresie.

Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna, oprócz typowych zadań ochrony przeciwpożarowej, przejęła zadania ratownicze w razie wypadków i kolizji drogowych, zdarzeń budowlanych, wodnych itp. Stąd wykształconej i fachowej kadry potrzeba zarówno wśród funkcjonariuszy mundurowych PSP jak i pracowników cywilnych. Studia na specjalności „pożarnictwo” przeznaczone są dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich tych, którzy chcą w przyszłości pracować, jako pracownicy tych służb.

W trakcie kształcenia studenci nabędą wiedzę i umiejętności, począwszy od podstaw budownictwa, infrastruktury komunalnej, mechaniki i budowy pojazdów poprzez znajomość środków fizykochemicznych, rozpoznawania zagrożeń i skutecznego reagowania, a kończąc na prawidłowych działaniach ratowniczych pod względem taktycznym i technicznym.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą potrafili profesjonalnie organizować i prowadzić działalność edukacyjną z zakresu ochrony przeciwpożarowej ludności, a także wykonywać zadania obowiązujące w powszechnym systemie ochrony ludności. Program studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji z ratownictwa przedmedycznego. Absolwenci specjalności „pożarnictwo” będą mogli podjąć pracę między innymi w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, administracji rządowej i samorządowej, a także przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!