Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Ochrona Środowiska w Administracji Publicznej

Celem studiów na specjalności Ochrona Środowiska w Administracji Publicznej, jest kompleksowe przygotowanie studentów pod kątem teoretycznym i praktycznym, by dobrze wykonywać pracę w instytucjach administracji publicznej, organach gospodarczych i społecznych, które są odpowiedzialne za rozkwit regionalny oraz ochronę środowiska.

Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu:
  • prawno-ekonomicznych wymiarów ochrony środowiska
  • kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach ochrony środowiska oraz przeciwdziałania niszczeniu środowiska naturalnego
  • odpowiedzialności karnej za pogwałcenie prawa ochrony środowiska
  • zagospodarowania przestrzennego
  • ekologii i zagrożeń środowiska przyrodniczego, oraz sposobów ich przewidywania
  • ochrony wód oraz powietrza, gospodarki leśnej w tym ochrony zwierząt i roślin
  • procedur przygotowywania ocen oddziaływania na środowisko naturalne
  • zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Absolwenci po studiach na tej specjalności posiadają szereg umiejętności oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Potrafią analizować procesy zachodzące w przyrodzie i oddziaływanie człowieka na środowisko, planować i podejmować działania w celu ochrony środowiska, a także posiadają odpowiednie przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, reagowania w sytuacjach skażenia środowiska i wiele innych.

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!