Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Bezpieczeństwo i Ratownictwo Cywilne

Studia na tej specjalności skierowane są do osób chcących nabyć umiejętności profesjonalnego reagowania w sytuacjach nagłych wypadków, zagrożenia życia i zdrowia innych ludzi.

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na podejmowanie szybkich, pewnych działań ratunkowych w sytuacjach nagłego zagrożenia dla osób indywidualnych i zbiorowych.

Ponadto absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego (certyfikat międzynarodowy) oraz zdobędą wiadomości z obszaru kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Nabywają wiedzę z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego oraz jego organizacji. Będą umieli radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami w sytuacjach trudnych w kontaktach z poszkodowanymi. Studenci przechodzą dodatkowo szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego. Pomyślne zaliczenie zajęć dydaktycznych studenci będą również poznawać tajniki pracy i nabierać umiejętności w zakresie ratownictwa drogowego, w tym między innymi zabezpieczenia miejsca wypadku.

Swoją wiedzę i umiejętności absolwenci tej specjalności będą mogli wykorzystać w pracy w szeroko rozumianych strukturach ratowniczych, w wydziałach i centrach zarządzania kryzysowego oraz w służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Pożarna czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!