Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Dlaczego warto studiować?

Społeczna Akademia Nauk istnieje od 1994 roku, rokrocznie zdobywając prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Kolejne czołowe miejsca SAN w ogólnopolskich rankingach mówią same za siebie – są potwierdzeniem dbałości o poziom kształcenia i rosnącej pozycji uczelni w kraju. Podstawą kształcenia w uczelni jest łączenie teorii z praktyką. Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z wieloma uczelniami i instytucjami o zasięgu międzynarodowym, między innymi z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, oraz wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę. Prężna działalność Biura Współpracy z Zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów lub praktyk zawodowych w znakomitych uczelniach partnerskich we wszystkich częściach świata w ramach stypendium Erasmus+.

W regionie świętokrzyskim Społeczna Akademia Nauk to jedyna uczelnia posiadająca status akademii. Studia w Kielcach prowadzone są na Wydziale Handlu i Bezpieczeństwa SAN. - W naszym regionie ma to olbrzymie znaczenie, bo dyplom akademicki poprawia sytuację absolwentów na rynku pracy - mówi dr Paweł Ramiączek, dziekan kieleckiego wydziału uczelni. Jej studenci otrzymują silne wsparcie w budowaniu ścieżek kariery zawodowej. Aż 71% absolwentów SAN uważa, że wiedza zdobyta podczas studiów pomogła im podnieść swoje kwalifikacje i miała decydujący wpływ na zwiększenie zarobków.

Kierunki studiów w kieleckim Wydziale SAN dobierane są pod kątem oczekiwań potencjalnych pracodawców w regionie - zarówno na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Można tutaj podjąć studia takie jak: administracja systemami bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, zarządzanie.

Także studia podyplomowe w Wydziale Handlu i Bezpieczeństwa SAN zainteresują kandydatów szukającej atrakcyjnej pracy w takich branżach, jak: logistyka. zarządzanie, bezpieczeństwo, pedagogika, BHP, ochrona środowiska, finanse, szkolnictwo. Znajdziemy w nich kilkanaście kierunków, takich jak “kryminalistyka i zwalczanie przestępczości” „zarządzanie w lotnictwie cywilnym”, “wycena i gospodarka nieruchomościami”.

- Istotne, że sama zawartość studiów czyli programy studiowania, uwzględnia potrzeby praktycznego zdobywania wiedzy i umiejętności - dodaje dziekan Ramiączek. Uczelnia dużą wagę przykłada do współpracy z potencjalnymi pracodawcami oraz z instytucjami administracji publicznej z sektora bezpieczeństwa. Wspólnie z nimi realizowane są takie projekty, jak program przygotowujący do rekrutacji do resortów siłowych. Sama uczelnia prowadzi jedyne studia mundurowe w regionie - Administracja Systemami Bezpieczeństwa.

- Największą zaletą naszego Wydziału jest oferowanie tak sformatowanego wykształcenia, że inwestycja w studia może zwrócić się bardzo szybko, dzięki znalezieniu dobrej pracy lub uruchomienie z sukcesem własnego biznesu - mówi dr Ramiączek.

Warto pamiętać że:
  • Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.
  • SAN – jako Lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.
  • Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.
  • Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC.
  • W tegorocznych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.
  • W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni.
  • Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW.
  • W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy.
  • Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie.
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!