Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

KADRY I PŁACE

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych poprzez przekazanie słuchaczom zarówno specjalistycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności z zakresu wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prawa pracy, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

KORZYŚCI

Słuchacze zapoznają się z tematyką z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami kadrowo-płacowymi, nabędą wiedzę z zakresu problematyki rozliczania czasu pracy, a także naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Program studiów podyplomowych umożliwi im nabycie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego dotyczącego rozliczania czasu pracy, a także naliczania wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy oraz rozliczeń prowadzonych z ZUS.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Problematyka ustalania stosunku pracy oraz zmiany warunków pracy i płacy.
 2. Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy o pracę.
 3. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 4. Systemy stosowane do oceny pracowników.
 5. Materialne i pozamaterialne narzędzia motywowania pracowników.
 6. Zwolnienia grupowe.
 7. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
 8. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (zasady jego ustalenia, czas pracy i jego ewidencja, praca w godzinach nadliczbowych).
 9. Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń (procedura naliczania wynagrodzeń, składki finansowane przez pracodawcę, dokumentacja, wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę).
 10. Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 11. Pozapłacowe świadczenia pracownicze (podróże służbowe, ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ZFŚS, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, pozostałe świadczenia pracownicze).
 12. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (urlop wypoczynkowy, inne dni wolne od pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy).
 13. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom.
 14. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego.
 15. Program kadrowo-płacowy.
 16. Płatnik ZUS.
 17. MSR 19 Świadczenia pracownicze.
 18. MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych.
 19. Seminarium związane z przygotowaniem pracy końcowej.

ZASADY NABORU

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wypełniony formularz rekrutacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej ,
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • dowód wpłaty wpisowego.

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
2 600 zł 1 400 zł x 2 semestry  300 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!