Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

ZARZĄDZANIE W LOTNICTWIE CYWILNYM

CELE STUDIÓW

W związku z dynamicznie rozwijającą się branżą lotnictwa cywilnego (komercyjnego) konieczne jest uruchomienie studiów w zakresie zarządzania lotnictwem cywilnym. Wiedza akademicka w połączeniu z umiejętnościami nabytymi w trakcie studiów umożliwią profesjonalne podejście do systemu zarządzania przedsiębiorstwami w lotnictwie cywilnym. Zwiększający się popyt na usługi lotnicze wymaga ciągłego dostosowywania lotnictwa cywilnego. Z jednej strony przekłada się to na zwiększenie personelu lotniczego, a z drugiej strony na odpowiednią jakość w przygotowaniu do podjęcia pracy w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem lub wysoko wykwalifikowanych pracowników.

OPIS KIERUNKU

Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie aktualnie obowiązujących międzynarodowych, europejskich i krajowych norm oraz standardów w lotnictwie cywilnym. Otrzymają wykształcenie umożliwiające sprawne posługiwanie się dokumentacją wymaganą w zarządzaniu przedsiębiorstwem lotniczym. Poznają metody oraz mechanizmy nowoczesnych form ochrony bezpieczeństwa lotniczego. Uzyskają kwalifikacje konieczne do pełnienia funkcji w ramach kadry kierowniczej branży lotniczej.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Międzynarodowe i europejskie prawo lotnicze i organizacje
 2. Krajowy system zarządzania w lotnictwie cywilnym
 3. System zarządzania portem lotniczym
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem w porcie lotniczym
 5. Organizacja systemu komunikacji lotniczej
 6. Zarządzanie przedsiębiorstwem lotniczym
 7. Organizacja i zarządzanie ruchem lotniczym
 8. Ochrona lotnictwa i współczesne zagrożenia
 9. System certyfikacji i licencji statku powietrznego i personelu lotniczego
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacją w lotnictwie

ZASADY NABORU

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wypełniony formularz rekrutacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej ,
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • dowód wpłaty wpisowego.

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
3 400 zł 1 800 zł x 2 semestry  380 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!