Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×


Obniż koszt studiów podyplomowych !!!

Informujemy o możliwości dofinansowania studiów podyplomowych prowadzonych na wydziałach zamiejscowych w Kielcach i Tarnobrzegu, na kierunkach:

 • Kryminalistyka i zwalczanie przestępczości,
 • Menedżer sportu,
 • Organizacja pomocy społecznej,
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza,
 • Wycena i gospodarka nieruchomościami,
 • Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska,
 • Zarządzanie transportem,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Dofinansowanie studiów podyplomowych może być zrealizowane poprzez:

I. Bazę Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Dofinansowanie można otrzymać korzystając z oferty wpisanej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), jest ono przewidziane dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw. W studiach podyplomowych może wziąć udział właściciel, wspólnik, pracownik lub zleceniobiorca.

Jak skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe?

 1. MŚP zgłasza się do Operatora tj. instytucji udzielającej wsparcia, dla których kontakt podany jest na stronie BUR, wypełniając formularz on-line.
 2. Przedsiębiorca zamawia bony.

  Obniż koszt studiów podyplomowych !!!

 3. Operator dokonuje weryfikacji zgłoszenia MŚP i kwalifikowalności do projektu.
 4. Operator akceptuje formularz i nadaje ID wsparcia dla MŚP.
 5. Operator zawiera umowę wsparcia z MŚP.
 6. MŚP wpłaca określoną wartość wkładu prywatnego na rachunek Operatora – min. 20% wartości bonów.
 7. MŚP otrzymuje bony rozwojowe od Operatora.
 8. MŚP wybiera usługę z BUR.
 9. MŚP lub oddelegowany pracownik realizuje usługę rozwojową.
 10. MŚP uczestniczy w wybranej usłudze rozwojowej wybranej z BUR.
 11. MŚP przekazuje otrzymane bony rozwojowe Podmiotowi Świadczącemu Usługę Rozwojową.
 12. MŚP wypełnienia ankietę oceniającą usługę rozwojową w BUR.

II. Fundusz „Pożyczki na kształcenie” http://inwestujwrozwoj.pl

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana 13 czerwca 2017 r.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Najważniejsze informacje
start naboru:

18 września 2017 r. godz. 10.00

maksymalna wartość pożyczki:

100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych

oprocentowanie:

pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)

jak wnioskować:

wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online

spłata:

pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym

raty:

minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy

umorzenie:

istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą dofinansowania studiów podyplomowych na wskazanych wyżej stronach www.

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!