Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Wywiad z mgr Jacentym Frydrychem twórcą specjalności Administracja Systemami Bezpieczeństwa

Wywiad z mgr Jacentym Frydrychem twórcą specjalności Administracja Systemami Bezpieczeństwa

Wywiad z mgr Jacentym Frydrychem, byłym komendantem wojewódzkim policji w Kielcach, wykładowcą Społecznej Akademii Nauk i twórcą specjalności Administracja Systemami Bezpieczeństwa w byłej Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach.

Studia na specjalności Administracja Systemami Bezpieczeństwa w Społecznej Akademii Nauk, to idealny początek kariery w służbach mundurowych i ogólnie pojętym aparacie bezpieczeństwa państwa – uważa Jacenty Frydrych. Jego zdaniem program tych studiów przygotowuje absolwenta do walki z przestępczością nie tylko pod względem fizycznym ale i intelektualnym, niesłychanie cennym w pracy operacyjnej.

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach – Ciągle w mediach słyszymy o zagrożeniach terroryzmem, cyberwojną, groźną i zorganizowaną przestępczością kryminalną, gospodarczą.

Czy naprawdę musimy się serio tego obawiać?

Aż nadto nie demonizowałbym tego rodzaju zagrożeń – w wielu państwach jest dużo gorzej - jednakże powtórzę za znamienitymi strategami, że administracja, a tym samym państwo i jego aparat bezpieczeństwa będzie tylko wówczas sprawny jeżeli w sposób niezakłócony będzie funkcjonował zarówno przy dobrej jak i złej pogodzie. Sławna maksyma gen. Suworowa głosi „im więcej potu w czasie ćwiczeń, tym mniej krwi w czasie boju”. Ot i cała idea dobrego przygotowania przyszłego funkcjonariusza policji i służb specjalnych. Nie możemy przecież wykluczyć, iż terrorysta również ten cyber, czy bandzior nie zapuka do naszych drzwi. Lepiej przygotować się by były dobrze strzeżone. To co dzieje się wokół naszej ojczyzny winno napawać nas troską o czym chcę tu powiedzieć.


Wywiad z mgr Jacentym Frydrychem twórcą specjalności Administracja Systemami Bezpieczeństwa

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach – A czego w takim razie ludzie obawiają się najbardziej?

Powiem krótko, tego co dolegliwe w zasięgu ręki. A więc przestępczości pospolitej i zagrożeń socjalnych. Jedno i drugie jest często współzależne. Biznes, a więc i miejsca pracy będzie się rozwijał tam, gdzie jest bezpiecznie, a więc i stabilnie. Bezpieczeństwo jest dzisiaj kategorią stricte ekonomiczną, dlatego zarówno kadra wykładowców ASB jak i odpowiednio dobrane treści programowe nastawione są na uwzględnianie tego rodzaju problematyki.

Wprawdzie instytuty badawcze wskazują na obawę Polaków przez zamachami terrorystycznymi i uchodźcami, to jednak powtórzę, że najgorsze jest to co jest blisko, choć bagatelizowanie terroryzmu byłoby wielką niefrasobliwością i przygotowanie do jego przynajmniej zneutralizowania jest w systemach szkoleniowych bardzo istotne. Niemniej chciałbym przy okazji zwrócić uwagę na to, iż neutralizacja tego zjawiska w dużej mierze zależy od polityków. My będziemy szkolić ludzi na tak zwany wszelki wypadek.

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach – Mówi pan o instytucjach badawczych. Co pan ma na myśli?

Na przykład program Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020. Znajduje w nim absolutne poparcie moich tez. Diagnoza problemów związanych z bezpieczeństwem w naszym regionie wysuwa na pierwsze miejsce działania prewencyjne związane z przestępczością pospolitą – kryminalną, na drugim poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, później ochrona dzieci, niepełnosprawnych, seniorów. Listę zagrożeń zamyka alkoholizm, narkomania, przemoc domowa (a więc to co bliskie). Niewiele mówi się o zagrożeniach tych, których tak na co dzień nie widać, a które są niesłychanie niebezpieczne dla ogólnego bytu państwa w tym i społeczeństwa. ASB w szczególny sposób ma się zająć profesjonalnym szkoleniem młodych ludzi do odparcia właśnie tych ostatnich, tych które w długofalowych skutkach chwieją podstawami państwa..

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach – Co jest w takim razie wyjątkowego na studiach ASB?

Głównie to, że panuje na nich swojego rodzaju paramilitarny klimat. Studenci po pomyślnym zakończeniu pierwszego roku otrzymują eleganckie galowe umundurowanie, którego haftowane na rękawach i wyłogach klap emblematy świadczą o idei, dla której studia te zostały powołane.

Haftowana tarcza na prawym rękawie, to sowa symbolizująca mądrość, siedząca na książkach i trzymająca w pazurach miecz, jako symbol siły i kary oraz gałązkę oliwną jako symbol pokoju. Te dwie idee nie są tu przeciwstawne wręcz wskazują na pełną harmonię bezpiecznego bytu obywatela, zapewnionego mu przez państwo. Na lewym rękawie symbolika związku ASB z regionem świętokrzyskim a to tarcza z haftem jelenia świętokrzyskiego z dwuramiennym krzyżem („Karawaka”) między rogami. Ten właśnie jeleń ukazał się węgierskiemu księciu Emerykowi, który będąc w odwiedzinach u stryja Bolesława Chrobrego zabłąkał się w lasach świętokrzyskich w czasie polowania. To on wraz z aniołem wskazał zbłąkanemu drogę do obozu władcy Polski, oddalając tym samym niebezpieczeństwo zaginięcia w leśnych ostępach.

Tę właśnie legendę uwiecznił na płótnie znany polski malarz Franciszek Smuglewicz, a którego obraz do dziś zdobi ścianę kościoła w klasztorze na Łysej Górze. Haft tej tarczy wieńczy napis LAUS TIBI (Chwała Tobie), który ma również odniesienie do naszego absolwenta zawodowo zajmującego się bezpieczeństwem ludzi i państwa.

Studenci ASB po zaliczeniu drugiego semestru, w tychże mundurach składają uroczyste ślubowanie na legendarnej polanie Wykus w górach Świętokrzyskich. Połączone jest ono z ceremonią czczenia pamięci partyzantów, którym lasy świętokrzyskie dawały schronienie w czasie powstania styczniowego 1863 oraz drugiej wojny światowej pod dowództwem oficera Polskiej Policji Państwowej Jana Piwnika „Ponurego”. Tekst roty ślubowania przygotowałem tak by w pełni oddawał ideę dla której powstała ASB.

Co do treści programowych tych studiów, to staraliśmy się po pierwsze by wykłady specjalistyczne prowadzili doświadczeni w walce z przestępczością i zagrożeniami państwa oficerowie wywodzący się z polskiej policji i wojska, a także z dużym doświadczeniem prawnicy i eksperci kryminalistyczni rejestrowani na listach biegłych sądowych.

Szkolenia sprawnościowe, sztuki walk, wspinaczki wysokogórskiej, płetwonurkowania prowadzone są od lat przez specjalistów umożliwiających przyszłym adeptom uzyskanie międzynarodowych uprawnień do prac na wysokościach oraz pod lustrem wodnym nawet na znacznych głębokościach. Kursy te odbywają się w Tatrach i na różnych akwenach wodnych. Dla chętnych organizujemy również kurs narciarski dający uprawnienia instruktorskie jazdy na nartach.

Ponadto wybrani najlepsi studenci, biorą pod kierownictwa znanego młodzieży globtrotera mgr Jacka Słowaka, notabene mojego przyjaciela, udział w różnego rodzaju zagranicznych obozach i wyprawach (Syberia, nieznane zakątki Rosji, Kazachstanu, Bałkanów, Afryki itd.). Wprawdzie wiąże się on z koniecznością wniesienia przez uczestników dodatkowych niewielkich opłat, jednakże daje on wiele dobrych zarówno doświadczeń jak i emocji i wrażeń, które bardzo często przydają się w pracy przyszłego funkcjonariusza bezpieczeństwa państwa.

Odrębne miejsce w specjalnym szkoleniu zajmuje strzelanie z różnego typu broni bojowej, począwszy od krótkiej, a skończywszy na maszynowej używanej przez pododdziały wojskowe i komandosów. W szkoleniu tym zawsze wiele emocji budzi strzelanie z gładkolufowego „mossberga” tzw. „pompki”, której pocisk potrafi rozwalić blok silnika samochodowego. Na tym polu studenci ASB zawsze osiągali wysokie, nierzadko pierwsze miejsca zmagając się z drużynami policyjnymi, a nawet pododdziałami antyterrorystycznymi.

I to byłoby chyba najważniejsze o tej specjalności, którą w nieodległej przeszłości kierowałem przez 22 lata. W razie wątpliwości i ciekawości można mnie niepokoić pod numerem 606-667-492.

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach – A co trzeba zrobić by zostać studentem ASB?

Najlepiej zgłosić się do biura rekrutacji Społecznej Akademii Nauk przy ul. Peryferyjnej 15, tam każdy kandydat otrzyma stosowne dokumenty i formalne instrukcje.

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!