Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Administracja

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (I stopień – 3-letnie, licencjackie):

 • Prawna Obsługa Biznesu
 • Prawo Pracy i Kadr
 • Administracja Porządku Publicznego
 • Specjalność Samorządowa - NOWOŚĆ
Wypowiedź eksperta:

dr Radosław Harabin – nauczyciel akademicki w Społecznej Akademii Nauk, opiekun koła naukowego „ARMA” działającego na Wydziale Handlu i Bezpieczeństwa SAN w Kielcach, prywatny przedsiębiorca, działacz społeczny i samorządowy:

- Administracja jest mocno związana z funkcjonowaniem struktur państwowych. Właściwe kadry w administrowaniu urzędami państwowymi, samorządami czy innymi instytucjami publicznymi to podstawa sprawnego państwa. Praca w administracji to pewnego rodzaju służba innym ludziom. Staramy się, aby nasi studenci stanowili zaprzeczenie stereotypu urzędnika, który niczego nie może i niczego nie chce. Pokazujemy, że przy posiadaniu odpowiedniej wiedzy można optymalnie wykorzystywać pracę w administracji sprawnie i z życzliwością dla współobywateli. Pokazujemy, że taka praca to nie tylko “ nudne urzędowanie”, ale realizacja ciekawych projektów, dających wymierne efekty. Nasi studenci przekonują się, że praca w administracji może być źródłem satysfakcji i podstawą do budowania ciekawej kariery zawodowej.

CEL KSZTAŁCENIA

Administracja to kierunek dla ludzi, którzy swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej na szczeblu centralnym i samorządowym, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • języki obce
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowo-administracyjne
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • wstęp do prawoznawstwa
 • wykładnię prawa
 • informatykę
 • warsztaty pisania pism procesowych
 • analizę orzecznictwa sądów
 • negocjacje i mediacje w administracji

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Absolwenci studiów na kierunku administracja w czasie studiów zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Studia te przygotowują nowoczesne i kompetentne kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu. Praca w administracji wymaga specyficznych predyspozycji. Kandydaci na te studia powinni być obowiązkowi, umieć pracować według procedur i instrukcji, łączyć samodzielność inicjatywy z szacunkiem dla hierarchii zawodowej.

Wiedza i umiejętności
Nasi studenci uczą się, jak stawać się kompetentnymi i sprawnymi urzędnikami. Zdobywają wiedzę z zarządzania projektami administracyjnymi, realizacji procedur i stosowania przepisów adekwatnych do sytuacji. Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Studenci nabywają nie tylko wiedzę teoretyczną o obowiązujących przepisach, ale uczą się interpretacji, sporządzania pism procesowych i analizy orzecznictwa. Zdobywają wiedzę oparciu o bogate zbiory literatury pomocne w zdobywaniu wiedzy.

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Cały program kierunku administracja jest mocno powiązany z różnymi obszarami wiedzy prawniczej. Podczas nauki student zdobywa wiedzę ogólną z różnych dziedzin prawa materialnego i proceduralnego, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania sądowo-administracyjnego, polityki oraz wiedzy o społeczeństwie.

Współpraca z otoczeniem
Wydział Handlu i Bezpieczeństwa SAN w Kielcach współpracuje z różnymi instytucjami publicznymi działającymi zarówno w ramach struktur państwowych, jak i różnych szczebli samorządowych. Wykładowcami na kierunku administracja są wybitni eksperci, m.in. specjaliści i managerowie w urzędach państwowych i samorządach, sędziowie, radcy prawni, prokuratorzy.

OPŁATY

Czesne:

Opłaty dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019Opłaty kwalifikacyjne
 • Opłata rejestracyjna - 100 zł
 • Opłata za legitymację elektroniczną - 17 zł
Opłaty kwalifikacyjne są:
 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.
Wpisowe:
 • dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł 0zł (PROMOCJA - sprawdź)
 • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Czesne

  Czesne za rok studiów może być opłacane:

   w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

  • a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich),pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
  • b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
   • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź)
   • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź)
  Wpłaty

  Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

  • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

  W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres : rekrutacja.kielce@san.edu.pl.

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!