Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Logistyka

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (I stopień – 3-letnie, licencjackie):

 • E-logistyka - NOWOŚĆ
 • Logistyka Handlu i Dystrybucji
 • Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)
 • Zarządzanie Jakością w Systemach Produkcyjnych
 • Eksploatacja Pojazdów i Środków Transportu - NOWOŚĆ
Wypowiedź eksperta:

dr Katarzyna Kolasińska-Morawska – Jest doktorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w naukach o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem procesów dystrybucji, logistyki oraz zachowań konsumentów. Obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz kierownika Zakładu e-Biznesu w Katedrze Marketingu i Logistyki w Społecznej Akademii Nauk. Doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania procesami dystrybucji sieci handlowych zdobywała pracując w sieci centrali drogerii Rossman oraz współpracując z firmą AC Nielsen.

- Branża TSL czyli Transport-Spedycja-Logistyka to jedna z lokomotyw polskiej gospodarki. Świadczeniem usług transportowych i logistycznych zajmuje się ponad 200 tys. firm w Polsce, które zatrudniają pół miliona osób. Branża to oczywiście wielkie, międzynarodowe firmy logistyczne, takie jak Raben czy Schenker. To firmy zajmujące się usługami kurierskimi, tam ścieżka kariery jest niekiedy dość długa, ale dla zdolnych pracowników może być trampoliną dużych wyzwań zawodowych i wysokich zarobków. Branża TSL to jednak także tysiące małych i średnich przedsiębiorstw, usilnie poszukujących pracowników z motywacją, zaangażowaniem i kompetencjami. W obu tych segmentach rynku ceni się solidne wykształcenie kandydatów do pracy i znajomość specyfiki bardzo szybko rozwijającej się branży. W sektorze TSL dynamika wzrostu zatrudnienia co roku rośnie o kilkanaście tysięcy stanowisk pracy. Dobre studia są w nim cenną przepustką do kariery.

CEL KSZTAŁCENIA

Studia na kierunku Logistyka skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę z jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form komunikacji, niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Kierunek Logistyka zapewnia możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • języki obce
 • systemy informatyczne w logistyce
 • systemy baz danych w logistyce
 • systemy transakcyjne w logistyce
 • Gospodarkę Elektroniczną
 • logistykę on-line
 • optymalizację w logistyce
 • technologię usług magazynowych
 • systemy transportowe
 • lean manufacturing
 • audyt w zarządzaniu jakością
 • ryzyko w systemach logistycznych

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Logistyka to studia dla osób dynamicznych, łatwo nawiązujących kontakty interpersonalne, uporządkowanych i dobrze radzących sobie z planowaniem oraz realizacją działań. Praca logistyka wymaga z jednej strony skrupulatności, dokładności, działania zgodnie z agendą nawet w warunkach szybko zmieniających się okoliczności.

Wiedza i umiejętności
Kierunek logistyka skupia się na wszelkich obszarach kwalifikacji wykorzystywanych w łańcuchu logistycznym:

 • Zaopatrzeniu - dostawie surowców, materiałów i półproduktów;
 • Magazynowaniu;
 • Produkcji towarów;
 • Dystrybucji towarów;
 • Konsumpcji wyrobów gotowych;
 • Serwisowaniu konsumentów i klientów.

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Studia logistyczna na Społecznej Akademia Nauk Studia mają silne ukierunkowanie na zdobywanie konkretnych kwalifikacji zawodowych. Ponad 50% zajęć prowadzą praktycy związani z branżą TSL. Podstawa programu jest zdobywanie wiedzy i umiejętności z obszaru Transport-Spedycja-Logistyka (TSL). Studenci uczą się technik wykorzystywanych w logistyce oraz poznają narzędzia w niej stosowane - w tym całą sferę e-logistyki.

Współpraca z otoczeniem
Wydział Handlu i Bezpieczeństwa SAN w Kielcach szeroko współpracuje z firmami logistycznymi w zakresie przygotowania przyszłych specjalistów. Studia dają możliwość przygotowania do certyfikacji zawodowej wykorzystywanej w branży TSL.

OPŁATY

Czesne:

Opłaty dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019Opłaty kwalifikacyjne
 • Opłata rejestracyjna - 100 zł
 • Opłata za legitymację elektroniczną - 17 zł
Opłaty kwalifikacyjne są:
 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.
Wpisowe:
 • dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł 0zł (PROMOCJA - sprawdź)
 • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Czesne

  Czesne za rok studiów może być opłacane:

   w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

  • a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich),pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
  • b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
   • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź)
   • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź)
  Wpłaty

  Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

  • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

  W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres : rekrutacja.kielce@san.edu.pl.

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!