Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (I stopień – 3-letnie, licencjackie):

Wypowiedź eksperta:
 • Administracja Systemami Bezpieczeństwa na SAN w Kielcach

mgr Jacenty Frydrych – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w latach 1990 – 1994, współtwórca kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz w Społecznej Akademii Nauk, wykładowca akademicki, prywatny przedsiębiorca:

- Połowa Polaków uważa, że w naszym kraju istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi. To zagrożenie najbardziej kojarzy się obecnie z bezpieczeństwem wewnętrznym. Jednak tak naprawdę bezpieczeństwo wewnętrzne to obszar wykraczający mocno poza strategię antyterrorystyczną. Aby się o tym przekonać wystarczy zajrzeć do zakresu kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, któremu podlegają Policja Państwowa, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu czy Państwowa Straż Pożarna. Eksperci od bezpieczeństwa wewnętrznego starają się uchronić obywateli od zagrożeń wywołanych nie tylko przez ludzi. Zajmują się również klęskami żywiołowymi czy innymi tragicznymi w skutkach zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar. Do ich kompetencji należy oczywiście prewencja, ale i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz niwelowanie skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie eksperckich kadr, które wykonywać będą zadania z obszaru “national security”.

CEL KSZTAŁCENIA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują przyszłego absolwenta do profesjonalnej walki z szeroko pojętym bezprawiem, a także z innymi zagrożeniami z jakimi skonfrontowane jest państwo polskie. Główny nacisk w kształceniu studentów położony jest na zdobycie wysokiej sprawności intelektualnej i fizycznej w walce z przestępczością. Cały system edukacyjny na tych unikalnych studiach obejmuje szereg umiejętności potrzebnych w służbie na rzecz sprawnie funkcjonującego państwa. Kształcenie tego typu specjalistów w Społecznej Akademii Nauk jest wyjściem nie tylko naprzeciw potrzebom społecznym, ale i rosnącemu popytowi na rynku pracy.

Absolwenci Bezpieczeństwo Wewnętrzne stanowią kadrowe zaplecze dla skutecznie działającej policji, służb specjalnych, straży pożarnej, straży granicznej, krajowej administracji skarbowej, poważnych firm detektywistycznych i wszystkich instytucji, których sprawne funkcjonowanie składa się na bezpieczeństwo nowoczesnego, europejskiego państwa.

Tok studiów skupia się na kompetencjach przydatnych do wykonywania zawodów powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • kryminalistykę i kryminologię,
 • prawo karne, administracyjne i prawo pracy,
 • negocjacje,
 • socjologię i psychologię,
 • techniki interwencyjne,
 • taktykę i technikę operacyjną,
 • ratownictwo medyczne,
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy,
 • informatykę,
 • języki obce,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • zajęcia z zakresu sprawności fizycznej i technicznej: Krav Maga, Judo, nurkowanie, wspinaczkę wysokogórską

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia przygotowujące do reżimu wykonywania zawodów w resortach siłowych. Studentów obowiązuje etos służby dla obywateli. Słuchacze studiów dziennych noszą także umundurowanie galowe. Program studiów zawiera kształtowanie umiejętności praktycznych takich jak np. wspinaczka, nurkowanie, ratownictwo medyczne.

Dodatkowe uprawnienia
Studenci podczas studiów mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje – państwowe i międzynarodowe uprawnienia między innymi do: prowadzenia prac na wysokościach, nurkowania. Ponadto studenci mają możliwość uzyskania uprawnień instruktora narciarstwa, ratownika medycznego a także mogą zdobyć kwalifikacje umożliwiające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Wiedza i umiejętności
Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowuje absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania:

 • administracją rządową i samorządową bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.).

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Społeczna Akademia Nauk dynamicznie reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy i pojawiające się w związku z tym nowe oczekiwania wobec absolwentów szkół wyższych, dlatego program studiów realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia bezpieczeństwa. Program obejmuje wiedzę o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, prakseologicznym, menedżerskim i prawniczym.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym
Wydział Handlu i Bezpieczeństwa SAN w Kielcach prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych (przedstawiciele urzędów i instytucji rządowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz instytucji prowadzących współpracę międzynarodową – ISM EuroCenter SA).

OPŁATY

Czesne:

Opłaty dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Opłaty kwalifikacyjne
 • Opłata rejestracyjna - 100 zł
 • Opłata za legitymację elektroniczną - 22 zł
Opłaty kwalifikacyjne są:
 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.
Wpisowe:
 • dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł 0zł (PROMOCJA - sprawdź)
 • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Czesne

  Czesne za rok studiów może być opłacane:

   w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

  • a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich),pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
  • b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
   • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź)
   • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź)
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!