Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Akademicki Klub Dyskusyjny Społecznej Akademii Nauk w Kielcach: Gry Wywiadów – spotkanie z autorami książki

25 lutego 2017 roku powołany został Akademicki Klub Dyskusyjny (AKD) przy Wydziale Handlu i Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk w Kielcach. Opiekunem AKD została pani mgr Lidia Wolska-Sikora. Celem działania Akademickiego Klubu Dyskusyjnego jest organizowanie, paneli dyskusyjnych, spotkań promocyjnych, debat tematycznych z obszarów związanych z kierunkami kształcenia w Społecznej Akademii Nauk. Akademicki Klub Dyskusyjny swoją działalność opiera na współpracy z Radą Wydziału, Samorządem Studentów i Kołem Naukowym Wydziału Handlu i Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk w Kielcach.

Podczas II zjazdu semestru letniego, w sobotę 11 marca 2017, odbyło się spotkanie z niezwykle intrygującymi osobami. Licznie zebrani Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mieli okazję poznać byłych oficerów wywiadu i kontrwywiadu (wojskowego i cywilnego). Oficerami tymi byli: płk Krzysztof Jędruszczak, płk Marek Słoń, płk Robert Zulczyk, mjr Andrzej Olszewski. Płk Robert Zulczyk jest współautorem książki: „Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” z serii „Gry Wywiadów”. Duży wkład w powstanie książki miał również płk Marek Słoń.

Spotkanie było niezwykle ciekawe. Studenci mieli okazję porozmawiać z bardzo doświadczonymi oficerami na tematy związane z historyczną i współczesną działalnością służb specjalnych najważniejszych państw świata. Dyskusja pokazała szersze spojrzenie na działalność służb. Uczestnicy mogli wypracować własną ocenę i uzupełnić wiedzę na temat tajnej działalności instytucji do tego stworzonych. Pozyskana wiedza ugruntowała przekonanie o kluczowo ważnej roli służb specjalnych jaką pełnią w przeciwdziałaniu zagrożeniom godzącym w interesy państwa i bezpieczeństwo obywateli.

W semestrze letnim planowane są kolejne panele dyskusyjne z autorytetami z obszaru bezpieczeństwa państwa. Spotkania będą miały charakter otwarty. Szczegóły będą pojawiać się na stronie internetowej: www.kielce.spoleczna.pl.

Zapraszamy serdecznie.Akademicki Klub Dyskusyjny Społecznej Akademii Nauk w Kielcach: Gry Wywiadów – spotkanie z autorami książki
od lewej: płk Marek Słoń, dr Paweł Ramiączek, płk Robert Zulczyk

Akademicki Klub Dyskusyjny Społecznej Akademii Nauk w Kielcach: Gry Wywiadów – spotkanie z autorami książki
płk Marek Zulczyk, Lidia Wolska-Sikora

Akademicki Klub Dyskusyjny Społecznej Akademii Nauk w Kielcach: Gry Wywiadów – spotkanie z autorami książki
od lewej: dr Paweł Ramiączek, płk Marek Słoń, płk Robert Zulczyk

Akademicki Klub Dyskusyjny Społecznej Akademii Nauk w Kielcach: Gry Wywiadów – spotkanie z autorami książki
od lewej: dr Paweł Ramiączek, prof. zw. dr hab. Jan Czerniakiewicz, dr Jan Waluszewski

Akademicki Klub Dyskusyjny Społecznej Akademii Nauk w Kielcach: Gry Wywiadów – spotkanie z autorami książki
płk Robert Zulczyk

Akademicki Klub Dyskusyjny Społecznej Akademii Nauk w Kielcach: Gry Wywiadów – spotkanie z autorami książki
od lewej: płk Marek Słoń, Agnieszka Komisarczyk, płk Marek Zulczyk, Lidia Wolska-Sikora, dr Jan Waluszewski

Akademicki Klub Dyskusyjny Społecznej Akademii Nauk w Kielcach: Gry Wywiadów – spotkanie z autorami książki
Książka

Akademicki Klub Dyskusyjny Społecznej Akademii Nauk w Kielcach: Gry Wywiadów – spotkanie z autorami książki
Studenci

Akademicki Klub Dyskusyjny Społecznej Akademii Nauk w Kielcach: Gry Wywiadów – spotkanie z autorami książki
od lewej: dr Jan Waluszewski, płk Krzysztof Jędruszczak, mjr Andrzej Olszewski


Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!