Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O KIERUNKU

Finanse i rachunkowość - studia pierwszego stopnia – Społeczna Akademia Nauk

W ostatnim czasie można odnotować dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa. Wszystko to powoduje, iż popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrasta. Absolwenci studiów na kierunku finanse i rachunkowość wyposażeni będą w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm i innych podmiotów.

Specjalizacje:

W ramach kierunku funkcjonują 2 specjalności oraz 5 specjalizacji:

Specjalność Rachunkowość i analiza finansowa:

 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Rachunkowość jednostek sektora publicznego

Specjalność Zarządzanie finansami:

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach
 • Zarządzanie kapitałem na rynku finansowym
Wykładowcy:

 • prof. Mirosław Wypych
 • prof. Jan Śliwa
 • prof. Marian Walczak
 • dr Janusz Gawryś
 • dr Andrzej Jackiewicz
Perspektywy zawodowe:

Absolwenci mogą wykonywać zadania analityczne i praktyczne oraz pełnić funkcje kierownicze w działach: księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych. Mogą też podjąć pracę w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich. Po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu wymaganych egzaminów mogą zostać biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i finansowymi, kierować biurami konsultingowymi lub rachunkowymi oraz podejmować funkcje menadżerskie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Ważnym elementem możliwości kariery zawodowej jest fakt usytuowania Łodzi, jako miasta, gdzie łączą się dwie autostrady A1 i A2, będące odpowiednio korytarzami drogowymi Polski Północ – Południe oraz Wschód – Zachód. Zwiększa to możliwości zawodowe ze względu na funkcjonujące oraz będące w budowie centra logistyczne, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, a także instytucje finansowo – księgowe, mające swoje siedziby bezpośrednio w mieście.

Dlaczego warto?

 • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości
 • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej: konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego oraz znakomici ekonomiści
 • W Polsce jest powyżej 3 mln firm, a w każdej z nich potrzebny jest specjalista z dziedziny finansów. Zapotrzebowanie na ekspertów w miarę rozwoju firm będzie więc stale rosło, a co za tym idzie, księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców
 • Polska staje się centrum obsługi międzynarodowych koncernów – również w zakresie księgowości

CO PO STUDIACH?

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w przemyśle, w firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Wielu absolwentów z powodzeniem prowadzi własne firmy w kilkunastu branżach.

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość możesz zostać:

 • analitykiem finansowym/inwestycyjnym
 • doradcą finansowym
 • księgowym w różnego typu podmiotach
 • pracownikiem banku
 • pośrednikiem finansowym
 • maklerem giełdowym
 • specjalistą ds. podatków i skarbowości

Studia na tym kierunku ułatwiają również rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci finansów i rachunkowości mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie. Dedykowana specjalność to Finanse i rachunkowość w zarządzaniu.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Przedmioty ogólnouczelniane

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 • Język obcy (do wyboru)
 • Socjologia
 • Psychologia
 • Filozofia / Etyka (do wyboru)
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne (przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych)

Nauki podstawowe

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Matematyka
 • Statystyka
 • Rachunkowość
 • Prawo
 • Finanse
 • Matematyka finansowa
 • Ekonometria i badania operacyjne
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rynki finansowe
 • Finanse publiczne
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Bankowość
 • Ubezpieczenia

Przedmioty do wyboru

 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Badanie spraw. Finansowych
 • Rachunek kosztów
 • Cost Accounting
 • Polityka finansowa przedsiębiorstw
 • Strategie finansowania przedsiębiorstw
 • Metodyka badań w naukach finansowych
 • Wykład seminaryjno-metodologiczny
 • Komputerowe wspomaganie rachunkowości
 • Systemy informatyczne w rachunkowości

Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne

Specjalność "Zarządzanie finansami"

Przedmioty specjalnościowe

 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych
 • Metody oceny zdolności kredytowej
 • Bankowość elektroniczna
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
 • Analiza płynności finansowej i zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego

Przedmioty specjalizacyjne:

Specjalizacja "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw"

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Strategie inwestycyjne na rynku giełdowym
 • Wielokryteriowe metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw

Specjalizacja "Zarządzanie kapitałem na rynku finansowym"

 • Strategie inwestycyjne na rynku giełdowym
 • Kapitałowe ubezpieczenia emerytalne
 • Zarządzanie portfelem papierów wartościowych
 • Dłużne papiery wartościowe

Specjalizacja "Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach"

 • Finanse zakładów ubezpieczeń
 • Kapitałowe ubezpieczenia emerytalne
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Ochrona klientów na rynku usług finansowych
Specjalność „Rachunkowość i analiza finansowa”

Przedmioty specjalnościowe

 • Rachunkowość małych i średnich firm
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
 • Podstawy rachunkowości podatkowej
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Rachunkowość w postępowaniu upadłościowym

Przedmioty specjalizacyjne:

Specjalizacja „Rachunkowość przedsiębiorstw”

 • Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości
 • Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • Unormowania wewnętrzne w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 • Analiza kapitału pracującego

Specjalizacja „Rachunkowość jednostek sektora publicznego”

 • Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości
 • Metody rachunkowości
 • Unormowania wewnętrzne rachunkowości w jednostkach sektora publicznego
 • Ustawa o finansach publicznych a wykonywanie budżetu

 • Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej
 • Praktyki
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!