Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O KIERUNKU

Logistyka – studia pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk

Unikalne korzyści dla Ciebie:

 • praktyczne metody kształcenia dla potrzeb rynku pracy
 • indywidualne ścieżki specjalistów Logistyki (NOWOŚĆ W SAN OD 2016)
 • minimum 50% zajęć z praktykami
 • współpraca z firmami logistycznymi
 • przygotowanie do certyfikacji
 • nowoczesne technologie w nauczaniu
 • studjując w SAN spotkasz praktyków, kolegów po fachu

W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form komunikacji niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Świadomi tego, że zmienione warunki otoczenia wymagają zatrudniania specjalistów w zakresie współczesnego zarządzania logistycznego, proponujemy nowoczesny program studiów dający możliwości zatrudnienia w interesującym zawodzie. Zapewniamy możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Szczególny nacisk kładziemy na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

NOWOŚĆ - Ścieżka Specjalisty (od trzeciego semestru studiów od naboru 2016/2017):

 • Specjalista ds. globalnych systemów dystrybucji
 • Specjalista ds. zintegrowanych systemów transportowych
 • Specjalista ds. wdrożeń systemów zarządzania jakością
 • Specjalisat ds. wsparcia teleinformatycznego w logistyce
UZYSKANE DYPLOMY i CERTYFIKATY:

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Logistyka
 • Dyplom specjalisty w zakresie wybranej ścieżki
 • Certyfikat kompetencji w zakresie wybranej ścieżki (po zdaniu zewnętrznego egzaminu)
WYKŁADOWCY - PRAKTYCY

Prof. dr hab. Mariusz Bednarek

Wybitny specjalista-praktyk w zakresie projektowania, wdrażania oraz restrukturyzacji procesów biznesowych (BPR). W praktyce zawodowej odpowiedzialny za implementację dobrych praktyk w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa, Kanada oraz USA). Audytor systemów jakości oraz architekt systemów zarządzania jakością w oparciu o TQM i ISO. Specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem metodologii Lean Management, SixSigma oraz Kaizen.

Dr inż. Paweł Morawski

Specjalista systemów informatycznych zarządzania oraz logistycznej obsługi klienta. Karierę zawodowa związana z wdrożeniami i serwisem systemów informatycznych oraz usług dodanych. Zajmował stanowiska od serwisanta wdrożeń do menedżera serwisu. Posiada certyfikat dobrych praktyk w zarządzaniu systemami informatycznymi (ITIL). Pracował w Motorola, Siemens oraz Nokia-Siemens Networks. Ostatnie lata jako kierownik działu serwisu i obsługi klienta w polskim oddziale brytyjskiej firmy AVC Group przy realizacji usług logistyczno-serwisowych. W Społecznej Akademii Nauk na kierunku Logistyka odpowiada za specjalność E-logistyka.

Dr inż. Danuta Janczewska

Wieloletni manager i dyrektor zarządzający w branży produkcji cukierniczej. Specjalista systemów planowania produkcji i logistyki zaopatrzenia. Profil zawodowy związany z systemami zarządzania jakością zgodnie z normami ISO i controllingiem w logistyce oraz systemami i nowoczesną metodologią w logistyce produkcji. W Społecznej Akademii Nauk na kierunku Logistyka odpowiada za specjalność zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych.

Dr Michał Chmielecki

Jako trener ma za sobą ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i wykładów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w negocjacjach międzynarodowych, zarządzaniu i komunikacji międzykulturowej. Doświadczenie zdobywał głównie w niemieckich przedsiębiorstwach m.in. w TAW.de - jednej z największych firm doradczo-szkoleniowych w Niemczech. Pracował również w handlu zagranicznym. Jest współzałożycielem 4 firm (handel zagraniczny, szkolenia, PR). Negocjował w ponad 20 krajach. Jest członkiem m.in. International Association for Conflict Management czy American Communication Association.

Mgr Łukasz Klimczak

Obecnie pracuje jako konsultant systemu ERP odpowiedzialny za identyfikację i projektowanie procesów biznesowych w obszarach logistyka, produkcja oraz sprzedaż detaliczna. Do obowiązków należy między innymi analiza procesów biznesowych oraz wymagań funkcjonalnych związanych z obszarem logistycznym i produkcyjnym, parametryzacja systemu oraz opracowywanie dokumentacji wdrożeniowej. Prowadzi szkolenia dla użytkowników końcowych w zakresie następujących modułów ERP: „Rozrachunki z dostawcami” „Rozrachunki z odbiorcami” „Zarządzanie zapasami” „Produkcja” oraz „Centrala sieci sprzedaży”.

Mgr Grzegorz Mazurkiewicz

Prawnik, logistyk, manager z branżą TSL związany od 1997 roku. Obszary zainteresowań to wymagania prawne dotyczące transportu, a także zarządzanie działalnością transportową, planowanie i projektowanie rozwiązań transportowych oraz kontrola i optymalizacja kosztów tej działalności. Obecnie kieruję pracą firmy spedycyjno-transportowej oraz agencji celnej. Pracę zawodową łączę z dydaktyką - od kilku lat prowadzę zajęcia z zakresu logistyki, transportu oraz zarządzania zespołem wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Mgr Paweł Mielczarek

Od 2008 roku posiada uprawnienia trenerskie Microsoft Certified Trainer (MCT). Posiada uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych szkoleń Microsoft z zakresu logistyki. Brał udział w wielu wdrożeniach systemów ERP Microsoft Dynamics AX w przedsiębiorstwach. Jako programista jest autorem wielu rozwiązań w systemie Dynamics AX dla modułów logistycznych między innymi: integracja systemu Dynamics AX z kodami kreskowymi, urządzeniami mobilnymi, kontrola jakości oraz automatyzacja wielu procesów.

Dlaczego warto?

INNOWACYJNOŚĆ

Bez wątpienia Logistyka, jako dziedzina interdyscyplinarna, jest miejscem powstawania innowacji z zakresu nauk technicznych oraz zarządzania. Społeczna Akademia Nauk stawia na nowoczesność w nauczaniu Logistyki dostosowując program nauczania do wymogów rynku pracy. Oferowane przez nas ścieżki do wyboru:

 • Specjalista ds. globalnych systemów dystrybucji,
 • Specjalista ds. zintegrowanych systemów transportowych,
 • Specjalista ds. wdrożeń systemów zarządzania jakością,
 • Specjalisat ds. wsparcia teleinformatycznego w logistyce.

są wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców na specjalistów w zakresie zarządzania logistycznego. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w logistyce, a naszym wyróżnikiem jest najwyższa jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w rankingach szkół wyższych oraz opiniami absolwentów i studentów.

TECHNOLOGIA

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do analizy i symulacji zdarzeń zachodzących w realnych sytuacjach logistycznych. Posiadamy profesjonalne, informatyczne laboratoria logistyczne , gdzie studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce: ADC, EDI, EPC, RFID oraz modelują procesy logistyczne przy użyciu systemów informatycznych klasy CRM, ERP oraz WMS. W XXI wieku, to właśnie technologia informacyjna (IT) oraz Internet są siłami napędowymi postępu technologicznego w logistyce. Innowacyjna technologia chmury obliczeniowej będzie w niedalekiej przyszłości sposobem na uzyskiwanie przewagi na silnie konkurencyjnym rynku usług logistycznych. My już teraz przygotowujemy naszych studentów do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy.

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO LOGSTYKI W TRZECH KROKACH

 1. UCZYMY PRAKTYCZNIE
  Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA ) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft). Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców oraz działające w Społecznej Akademii Nauk Koło Logistyki, to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.
 2. UCZĄ PRAKTYCY
  Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej.
 3. PRAKTYKUJEMY Z PRACODAWCAMI
  Studenci kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty praktyk zawodowych oraz ofert pracy w firmach logistycznych, które organizuje i udostępnia uczelniane Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk, jako wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie logistyki, współpracuje z wieloma pracodawcami branży logistycznej regionu łódzkiego. Dodatkowo kontakty z aktywnymi zawodowo koleżankami i kolegami są w czasie studiów w SAN nieocenionym źródłem formalnej i nieformalnej wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w logistyce. Uczelnia wspiera takie działania poprzez organizowanie Akademickich Targów Pracy.
OPIEKUN KIERUNKU

Dodatkowych informacji o ofercie edukacyjnej na kierunku logistyka w SAN udziela dr inż. Paweł Morawski. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące podjęcia studiów na kierunku Logistyka w naszej uczelni, chętnie doradzę, podpowiem ...

dr inż. Paweł Morawski

pmorawski@spoleczna.pl

CO PO STUDIACH?

Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym. Po ukończeniu studiów możesz zostać:

 • pracownikiem przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem
 • pracownikiem firm spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowania, rozliczania, planowania przepływów
 • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych
 • menedżerem odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych w firmach
 • specjalistą ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
 • kierownikiem magazynu
 • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego
 • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna
 • specjalistą ds. dystrybucji
 • specjalistą ds. obsługi klienta
 • specjalistą ds. handlu elektronicznego
 • doradcą biznesowym w zakresie logistyki

Sukces na polu zawodowym nie li jest tylko jednorazowym aktem, ale konsekwentnie realizowaną ścieżką zdarzeń, której wybranie zależy Tylko od Ciebie. Zarządzaj swoją ścieżka rozwoju. Twój kolejny krok do sukcesu to studia II stopnia w Społecznej Akademii Nauk na profilu Logistyka w zarządzaniu.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Innowacyjny system prowadzenia zajęć na kierunku logistyka pozwala łączyć zdobywanie wiedzy akademickiej oraz doświadczeń praktycznych. Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem ultra praktycznych metod nauczania: projekty, warsztaty oraz laboratoria. Współpraca z przedsiębiorstwami pozwala na prowadzenie wybranych przedmiotów metodami warsztatów terenowych.

Obszar kształcenia kierunkowego

 • Współczesna logistyka
 • Obsługa klienta w systemach logistycznych
 • Infrastruktura logistyczna
 • Towaroznawstwo
 • Normalizacja i zarz. jakością w logistyce
 • Zarządzanie zespołami pracowniczymi w logistyce
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Organizacja i ekonomika transportu
 • Transport i spedycja w handlu krajowym i międzynarodowym
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Ekologistyka i logistyka zwrotna

Obszar zajęć do wyboru

 • Zarządzanie procesami w logistyce
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Gospodarka magazynowa
 • Gospodarka Elektroniczna
 • Internet w biznesie
 • Optymalizacja w logistyce
 • Systemy transportowe
 • Ryzyko w systemach logistycznych
 • Logistyka sytuacji kryzysowych

Obszar zajęć specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności)

 • Zintegrowane planowanie w łańcuchach dostaw
 • Zintegrowana komunikacja w logistyce
 • Cyfryzacja w logistyce
 • Strategie logistyczne
 • Przedsiębiorczość w działalności logistycznej
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Systemy baz danych w logistyce
 • Informatyka stosowana
 • Systemy transakcyjne w logistyce
 • Bezpieczeństwo informacji w logistyce
 • Opakowania w logistyce
 • Międzynarodowy rynek usług logistycznych
 • Technologie usług magazynowych
 • Usługi spedytorskie
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych
 • Logistyka on-line
 • Innowacje w systemach logistycznych
 • Telematyka w logistyce
 • Transport ładunków
 • Spedycja i procedury celne
 • Logistyka miejska
 • Lean manufacturing
 • Controlling w logistyce
 • Systemy produkcyjne
 • Rachunek kosztów działań
 • Audyt w zarzadząniu jakością
 • Zarządzanie Jakością w oparciu o TQM w logistyce

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

Wiedza zdobyta w czasie 3 –letnich studiów w połączniu z nabytymi umiejętności oraz kwalifikacjami stanowią solidną bazę w rozpoczęciu kariery zawodowej logistyka .

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!