Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O KIERUNKU

Pedagogika specjalna – studia pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk

Kierunek „Pedagogika specjalna” obejmuje przedmiotem swoich praktyk i badań wychowanie, kształcenie i rehabilitację osób z niepełnosprawnością i osób o rozwoju odbiegającym od normy we wszystkich fazach ich życia. Łączy w sobie podejście humanistyczne skoncentrowane na człowieku, w szczególności człowieku z niepełnosprawnością, jego wychowaniu, edukacji i rehabilitacji, oraz społeczne rozpatrujące aspekty środowiska wychowawczego, systemów i instytucji opieki, wychowania, edukacji i rehabilitacji. Jest dziedziną interdyscyplinarną.

Kierunek „pedagogika specjalna” w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi został tak skonstruowany by uwzględniać wszystkie wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do profilu praktycznego. W obrębie kierunku zaoferowano kształcenie w ramach specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w dwóch ścieżkach.

Pierwsza ze ścieżek zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. umożliwia absolwentowi uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela w ramach pierwszego etapu edukacyjnego w szkole podstawowej i w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent I ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty–pedagoga specjalnego. Będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia w charakterze pedagoga, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Druga ścieżka daje z kolei uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowuje do realizacji zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent II ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy na stanowisku: pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty-pedagoga specjalnego. Będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym:

w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwenci obu ścieżek kształcenia będą potrafili wykorzystać w pracy pedagogicznej technologie informatyczne i nowoczesne środki medialne oraz będą znali język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent kierunku pedagogika specjalna będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!