Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O KIERUNKU

Administracja – studia pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk

Celem studiów na kierunku Administracja jest przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania powierzonych im zadań związanych z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Treści programowe, formy i metody kształcenia zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia.

Specjalności:

 • Prawna obsługa biznesu
 • Prawo pracy i kadr
 • Administracja porządku publicznego
 • Specjalność samorządowa
Wybitni wykładowcy:

 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • prof. dr hab. Janusz Symonides
 • dr Monika Bogucka-Felczak
 • dr Agata Kołodziejska
 • dr Agnieszka Korzeniowska-Polak
 • dr Piotr Mikołajczyk
 • dr Witold Mikułowski
 • dr Arleta Nerka
 • dr Paweł Sydor
 • dr Waldemar Szymański
Dlaczego warto?

 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Przekazujemy studentom nie tylko wiedzę teoretyczną o obowiązujących przepisach, ale uczymy ich interpretacji, sporządzania pism procesowych i analizy orzecznictwa;
 • Wykładowcami na kierunku administracja są wybitni naukowcy, sędziowie, w tym Trybunału Konstytucyjnego, praktycy, radcy prawni, prokuratorzy;
 • Oferujemy interesujące specjalności zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego;
 • Naszą ambicją jest szkolenie nowoczesnej i kompetentnej kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu,posiadamy bogate zbiory literatury pomocne w zdobywaniu wiedzy;
 • Możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem

Absolwenci studiów na kierunku administracja w czasie studiów zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich w:

 • urzędach i agendach administracji centralnej, terenowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych
 • w kancelariach prawnych

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci administracji mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia Administracja i zarządzanie publiczne.

CO PO STUDIACH?

Obszar kształcenia ogólnego

 • Filozofia
 • Logika prawnicza
 • Psychologia
 • Etyka
 • Logika prawnicza
 • Technologie informacyjne
 • Organizacja ochrony środowiska
 • Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
 • Wychowanie fizyczne

Obszar kształcenia podstawowego

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka o administracji
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Ekonomia (mikro i makro)
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Instytucje i źródła prawa UE
 • Statystyka z demografią
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki mediacji i negocjacji w administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego

Obszar zajęć do wyboru

 • Elementy prawa karnego procesowego
 • Elementy postępowania cywilnego
 • Elementy teorii i filozofii prawa
 • Prawa i wolności człowieka i obywatela
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Organy pomocy prawnej
 • Prawo handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo bankowe
 • Prawo celne
 • Prawo podatkowe
 • Systemy finansowania samorządu terytorialnego
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Prawo spółdzielcze
 • Prawo rolne
 • Prawo budowlane

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!